EY Společensky prospěšný podnikatel roku

EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Ocenění EY Společensky prospěšný podnikatel roku (dříve Sociálně prospěšný podnikatel roku) uděluje EY v České republice od roku 2006. Přihlásit se mohou podnikatelé, kteří v praxi aplikují zásady podnikání tak, aby dosáhli řešení společenských problémů.

Přihlášku do dvanáctého ročníku soutěže naleznete zde.

Kvalifikační kritéria

Do soutěže se může přihlásit fyzická osoba, která je:

- společensky prospěšný podnikatel nebo

- zakladatel ziskové nebo neziskové organizace nebo

- vlastník (spoluvlastník) obchodní společnosti,

a současně:

- společnost/organizaci aktivně vede a řídí

- podnikatel a jeho společnost/organizace musí vykázat životaschopnost implementované společensky prospěšné myšlenky a podnikání

- podnikání/činnost organizace k 31. 12. 2018 trvala nejméně 2 roky

Pozn.: Soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku se nemohou zúčastnit státní zaměstnanci a pracovníci organizací veřejného sektoru, zprostředkujících organizací či nadací, které se snaží vytvořit sociální hodnotu prostřednictvím poskytování finanční a technické podpory komunitám.

=================================================================================================================

Harmonogram soutěže

Výběr vítěze této kategorie probíhá ve třech kolech.

Uzávěrka přihlášek pro první kolo je 21. října 2019.

Online přihlášku do prvního kola soutěže naleznete v sekci Přihláška.

Přihlášky za všechny soutěžící předá organizátor soutěže odborné porotě bezprostředně po uzávěrce přihlášek k vyhodnocení. Odborná porota v průběhu listopadu vybere dle hodnotících kritérií nejlepších maximálně osm podnikatelů (semifinalistů), kteří postoupí do druhého kola soutěže.

18. listopad 2019 – 6. prosinec 2019 – druhé kolo

Semifinalisté jsou zástupcem EY vyzváni k poskytnutí doplňujících informací a vyplnění podrobnějších semifinálových podkladů. Odborná porota zaslané dokumenty prostuduje a začátkem ledna 2018 vybere maximálně čtyři finalisty soutěže.

6. – 7. leden 2020: Osobní setkání finalistů a poroty – návštěva finalistů a výběr vítěze

O postupu do finále a termínu osobní návštěvy informuje finalisty zástupce EY nejpozději začátkem ledna 2020. Odborná porota osobně navštíví finalisty v místě jejich podnikání a položí jim další otázky. O vítězi soutěže pak porota rozhodne na svém zasedání.

3. března 2020: Slavnostní vyhlášení vítěze

Vítěz kategorie EY Společensky prospěšný podnikatel roku je vyhlášen během slavnostního galavečera EY Podnikatel roku, na kterém se kromě soutěžících podnikatelů sejdou i zástupci ekonomické veřejnosti a médií. Galavečer se již tradičně koná v Paláci Žofín v Praze.

=============================================================================================================

Hodnoticí kritéria

Podnikatelský duch:

Kandidát klade na sebe i na svou organizaci vysoké nároky. Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky, je vytrvalý a umí se poučit ze svých zkušeností.

Inovativnost:

Kandidát implementuje a úspěšně zavádí do praxe nové myšlenky a postupy, které vedou k systematické změně určité společenské problematiky/oblasti společenského života.

Udržitelnost a aplikovatelnost:

Iniciativa kandidáta překročila svůj původní záměr a úspěšně se zavedla v dalších prostředích, ať už v ČR, nebo v zahraničí, a to buď přispěním podnikatele samotného, nebo někoho, kdo dále rozvinul některé z prvků jeho myšlenky.

Financování:

Organizace kandidáta musí dosáhnout určitého stupně vlastní finanční soběstačnosti.

Přímý pozitivní společenský vliv:

Kandidát založil, rozvíjí a dál realizuje svou společensky prospěšnou podnikatelskou myšlenku přímo nebo spolu s těmi, kdo jeho myšlenku podporují. Jeho vliv se projevuje hmatatelnými výsledky a referencemi a je dobře zdokumentován.

Vzor:

Kandidáta je možno považovat za vzor pro budoucí společensky prospěšné podnikatele a širokou veřejnost. Reference musí potvrdit bezúhonnost kandidáta.

==============================================================================================================

Porota soutěže EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2019

Jakub Knězů

Etincelle

EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2018

Vít Ježek

REKOLA Bikesharing

EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2017

Tomáš Masopust

EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2016

Portus Praha

Tereza Jurečková

EY Společensky prospěšná podnikatelka roku 2014

Pragulic – Poznej Prahu jinak!

Drahoslava Kabátová

Společensky prospěšná podnikatelka roku 2008

Letohrádek Vendula

Jiří Bárta

NADACE VIA


Profil vítěze a držitele titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2018:

Když se Jakub Knězů rozhodl po deseti letech práce redaktora a editora České televize odejít z mediálního světa, věděl, že jeho další kroky budou směřovat ke společensky prospěšným projektům. Již tehdy měl totiž za sebou zkušenosti se vzděláváním hendikepovaných dětí i dospělých v Kladně a ve Slaném. Až po čase mu došlo, že vzdělání je skvělá věc, ale pokud ho lidé s postižením nemohou uplatnit, ztrácí význam. A tak v roce 2009 otevřel v Kladně svou první kavárnu, kde hendikepovaným nabídl práci. A pak už to, jak sám říká, „jelo“. Postupem času založil občanské sdružení Etincelle, jehož podniky mají dnes celkem 200 zaměstnanců, z toho přes 130 s hendikepem, a během svého působení sdružení zaměstnalo nebo poskytlo ambulantní sociální rehabilitaci více než tisícovce hendikepovaných.

Do širokého portfolia Etincelle se řadí přes deset kaváren a bister především v Praze a Středočeském kraji, které Jakub zásobuje produkty a výrobky z vlastní ovčí farmy u Slaného či řemeslné pekárny Na Návsi v Kladně. Kromě toho Etincelle nabízí poradenství a pomoc v rámci center sociálních služeb, dále provozuje kuchyň, prádelnu a v neposlední řadě má také šest úklidových týmů, které se od roku 2008 starají o čistotu vybraných městských částí Prahy a Kladna. Úsilí V Etincelle vkládají také do ochrany životního prostředí. Jezdí auty s alternativním pohonem, prodávají fair trade kávu a využívají kompostovatelné kelímky. Své podniky cíleně provozují ve spolupráci s korporátním i veřejným sektorem. Jejich kavárnu nebo bistro tak najdete například v sídle společnosti ČEZ, na Ministerstvu práce a sociálních věcí či na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

                                         

Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice, Drahoslava Kabátová, majitelka Letohrádku Vendula a držitelka titulu Společensky prospěšný podnikatel roku 2008, Jakub Knězů, majitel společnosti Etincelle, o.s. a držitel titulu EY Společensky prospěšný podnikatel roku 2018.

Cílem skupiny Etincelle není pouze zapojit lidi s postižením do pracovního procesu, pomoci zvýšit jejich sebedůvěru či zkušenosti a poté je vyslat na otevřený trh práce. Dokazuje, že hendikepovaní lidé jsou často velmi šikovní a dokáží být prospěšní sobě i okolí, jen potřebují dostat příležitost. V Etincelle se řídí heslem „normální je být různý" a na prvním místě je pro ně vždy člověk, ne jeho diagnóza.

Jakubovi a jeho kolegům se díky vzájemné spolupráci, píli, skvělým nápadům a velké touze růst daří vytvářet stále nové projekty, které každý den pomáhají bourat bariéry mezi lidmi a místo nich budují pochopení a respekt. V současnosti působí Jakub Knězů jako ředitel a předseda představenstva Etincelle a ředitel obecně prospěšné společnosti Startujeme. V rámci Etincelle nyní buduje vlastní pražírnu a pracuje na systému franšíz, který by pomohl rozšířit jeho úspěšný model sociálních kaváren a bister do dalších regionů.                                                             EY Společensky prospěšný podnikatel roku

Knezu 32fc998bb0ebaad0d21217467055655b839b905fdc2e506c08d89bb09b264923Jakub KnězůEtincelle2018
Jezek 8363b3fcd88e828e023bff60517595a1f1593cd505d0599bed8ce09c7ed1c5eaVít JežekREKOLA Bikesharing2017
Stepankova masopust 9727d0c319f5e4b467616eb7ed8465783dd92ebc25274e7793844b1265bd698eTomáš Masopust a Gabriela ŠtěpánkováPortus Praha2016
Kralovcova fe915e031a7b9909d11e3eeb45fbf53a669b4806ed601bbe2e83e3a600a67286Markéta KrálovcováNadační fond Klíček2015
Jureckova a79e382db340911c426f0dc6dc86985f6ec9630f5b7198c444e5c097670f0da0Tereza JurečkováPragulic2014
Skolnik f8b1b2845126b8bb69930bb8a854ff3f41c8a1cdfbcf057fb86d45b2c14994dbJan ŠkolníkAGENTURA PRO ROZVOJ BROUMOVSKA2013
Schonfeld 67a7befeb555366350fb0c02fdcd11864297088ffb083dd3e4e40b6b5abad7c8Robert SchönfeldInternational SCHOOL OF MUSIC AND FINE ARTS2012
Czudkova 0907ac46e67cb00357c633bcffa211fb77aaa67e4062da4fd016ac18ed3cdaefDolores CzudkováERGON – CHRÁNĚNÁ DÍLNA2011
Krizek d4759dc3fde606283d4598d9a89d856a9264dcbd7bcbbeca7d418041d97ec0ddPavel KřížekOchrana fauny ČR2010
Smrckova c3d281f0ff32731c06de547a5c1897deccecfcb1f0ca1cdc57d9a9d10362df30Emilie SmrčkováPOD KŘÍDLY2009
Kabatova new 9781210caa45bfcaa07888a34843aef7dbdfa097aaa19c0fcafb02ea278762f3Drahoslava KabátováLETOHRÁDEK VENDULA2008
Balaz b6b8c3919c0f32d12337d3d0d72d385609ebc499044db5022448eb29a87c3043Josef BalážLIGA BRUNTÁL2007
Sedlacek2 71affe0e3479b4711c2ae27d1b86a88071da1caf4b73db42b83be09634dc07d4Vojtěch SedláčekAGENTURA PRO VÁS2006