Hodnoticí kritéria

Podnikatelský duch

Klade na sebe i na podnik vysoké nároky a snaží se být nejlepší

Dokáže riskovat a překonávat obtížné překážky

Je vytrvalý/á a umí se poučit ze svých zkušeností


Tvorba hodnoty

Vytváří hodnoty pro svůj podnik i pro celou společnost

Dosahuje výborných finančních výsledků

Rozvíjí lidské zdroje

Má strategii zajišťující dlouhodobou udržitelnost

 

Strategické řízení

Vytváří podnikatelskou vizi a stanovuje cíle pro rozvoj a expanzi podniku 

Buduje efektivně fungující pracovní tým a uzavírá strategická spojení

Dosažené výsledky hodnotí podle vytyčených cílů

 

Celostátní a mezinárodní dopad

Má významný podíl na domácím a/nebo mezinárodním trhu

Systematicky zvyšuje svůj tržní podíl a rozšiřuje tržní dosah 

Plánuje další mezinárodní růst včetně působení na globálním trhu

 

Inovace

Razí cestu novým metodám nebo technologiím

Modifikuje stávající nebo vyvíjí nové výrobky či služby dříve než konkurenti na trhu

Vytváří podnikatelskou kulturu, jejímž typickým znakem jsou inovace, a investuje do výzkumu a vývoje


Čestnost a společenská odpovědnost

Je široce respektovanou, uznávanou osobností a vzorem, protože svým životem naplňuje hodnoty, které vyznává

Dělá maximum, aby naplnil poslání svého podniku včetně dodržování nejpřísnějších etických a kvalitativních norem 

Významně se zapojuje do dobročinné, filantropické či jiné činnosti v oblasti společenské odpovědnosti