Podporovatelé

CzechInvest

     

________________________________________________________

CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.

  

Ashoka

  
     

________________________________________________________

Ashoka

Ashoka je mezinárodní organizace působící v 80 zemích světa, která vyhledává, propojuje a podporuje sociální inovátory. Jsou to lídří z různých sfér společenského života, kteří jedinečným a systémovým způsobem řeší nejpalčivější problémy naší společnosti. K dnešku podpořila Ashoka přes 3000 sociálních inovátorů po celém světě, z toho 170 ve střední Evropě. Ashoka pomáhá vytvářet svět, kde se každý může stát hybatelem společensky prospěšných změn.