Pravidla

Kdo se může soutěže zúčastnit

Soutěže EY Podnikatel roku se může zúčastnit (i) fyzická osoba – podnikatel, (ii) vlastník nebo spoluvlastník obchodní společnosti, který má rozhodující vliv na její řízení a který aktivně působí v jejím vedení.

  • Společnost, s níž se podnikatel do soutěže hlásí, musí existovat nejméně dva roky a musí být schopna předložit dvě úplné (12 měsíců) účetní závěrky.
  • Společnost, s níž se podnikatel do soutěže hlásí, musí mít alespoň osm stálých zaměstnanců zaměstnaných na hlavní pracovní poměr. Toto pravidla se nevztahuje na soutěžící v kategorii EY Začínající podnikatel roku.
  • Podnikatel se může se stejnou společností do soutěže přihlásit maximálně pětkrát.
  • Ze soutěže jsou vyloučeni sponzoři soutěže, členové porot soutěže, partneři projektu a celorepublikoví vítězové soutěže z předešlých ročníků.
  • Za jednu společnost mohou společně soutěžit maximálně tři její majitelé, pokud se současně podílí na vedení společnosti.
  • Účast v soutěži je bezplatná.

Kdo může do soutěže nominovat

Nominovat podnikatele do soutěže může kdokoliv nejlépe prostřednictvím nominačního formuláře na stránkách www.podnikatelroku.cz.